گر ندانی به کدامین حرم اول بروی!!

افسران - گر ندانی به کدامین حرم اول بروی!!

یک طرف حضرت شاه و طرفی حضرت ماه

گردش دیده و سر هر دو مجدد زیباست

گر ندانی به کدامین حرم اول بروی

گر بمانی وسط این دو مردد زیباست

الهم الرزقنا زیارة الحسین فی الدنیا و شفاعته فی الاخرة

/ 0 نظر / 23 بازدید