بهترین عکس سال

افسران - بهترین عکس سال..
این عکس از ارتفاع، در صحرا به هنگام غروب گرفته شده است.
این عکس به عنوان بهترین عکس سال انتخاب شده بود.
تصویر را بزرگ کنید و خواهید دید ک آن نقطه های سفیدی ک تو عکس هستند؛ شترها هستند و آن شترهای سیاه فقط سایه های آنها میباشند.
/ 0 نظر / 44 بازدید